A gépjárművezetői engedély előzetes bevonása, a vezetői jogosultság szünetelése. Milyen esetekben adható vissza a jogerős döntések előtt a vezetői engedély?

A korábbi 35/2000. BM rendelet hatályát veszítette. 326/2011 (XII.28.) Kormányrendelet rendelkezik jelenleg a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról. A rendelet 32.§-a rendelkezik a vezetői engedély helyszíni elvételéről.

A gépjárművezetőtől a helyszínen a vezetői engedélyt el kell venni, ha azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés bűncselekményt követett el, közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozott, ha a gépjárművet ittasan vagy bódult állapotban vezette.

Ezen bűncselekményeknél az intézkedő rendőr a helyszínen a vezetői engedélyt elveszi, az bevonásra kerül, és az elkövető állandó lakóhelye szerinti okmányirodához küldi meg a rendőrhatóság.

A korábbi 35/2000.BM rendelet kizárólag az ügyészséget hatalmazta fel azzal a jogkörrel, hogy döntsön idő előtt a vezetői engedély visszaadásának kezdeményezéséről. Ilyen irányú kérelmet a jogi képviselő terjeszt elő az ügyészségnél, indokolva, csatolva a szükséges mellékleteket. E kormányrendelet jelentős változása, hogy ez év január 1-től a vádemelésig az ügyészségtől lehet kérni a vezetői engedély visszaadásának kezdeményezését, a vádemelést követően pedig a bírósághoz lehet ilyen irányú kérelmet előterjeszteni.

A vezetői engedély visszaadása nagyon sok esetben indokolt lehet, hiszen közlekedési bűncselekmény esetén az eljárások a fővárosban legalábbis nagymértékben elhúzódnak, így sokszor indokolatlanul hosszú ideig tartják bevonva a gyanúsított gépjárművezetői engedélyét. Ez problémát jelent akkor, ha a gyanúsított több kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. Ilyen esetben elérhető az is, hogy akár az ügyészség, akár a bíróság olyan formában kezdeményezze a vezetői engedély visszaadását, hogy bizonyos kategóriára korlátozza a bevonást.

A vádemelés után tehát a bírósághoz lehet ezzel a kérelemmel fordulni. Ilyen esetben indokolt kérelmet terjesztünk elő, amelyben részletesen ki kell fejteni, hogy milyen okoknál fogva szükséges a vádlottnak a vezetői engedély. Hivatkozni lehet arra, hogy vele szemben, mint előrehozott büntetés, egyben a foglakozásától eltiltást is jelenti (taxi gépkocsivezető, tehergépkocsi vezető, stb.), A bíróság az állandó lakóhely szerinti okmányirodánál kezdeményezi a vezetői engedély visszaadását.