A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről

A közúti közlekedési előéleti pontrendszer (a továbbiakban pontrendszer) olyan rendszer, amely jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetésekor kiszabható pontok meghatározott számának elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetővé.

A szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:

a./ gondatlan bűncselekmény elkövetése esetén                         9 pont
b./ szándékos bűncselekmény elkövetése esetén                      11 pont
c./ szabálysértés elkövetés esetén                                                     1-8 pont
d./ közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén      1-8 pont

A vezetői engedély bevonására és utánképzés elrendelésére akkor kerül sor, ha a gépjárművezető a 18 pontot elérte. Ha a járművezető pontjainak száma a 13-at eléri, a nyilvántartó értesíti a járművezetőt a pontok számáról és tájékoztatja arról, hogy fennáll a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetősége, valamint figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes körzetközponti feladatokat ellátó önkormányzati jegyzőt, aki ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét nyolc napon belül határozattal visszavonja.

A járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát   13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Amennyiben a járművezető a 18 pontot elérte, utánképzésre köteles.

Fontos tudni azt is, hogy ha a szabálysértési hatóság a szabálysértési eljárásban a járművezetőt legalább hat hónap időtartamra eltiltotta a gépjárművezetéstől, a jármű vezetője utánképzésre köteles. El lehet kerülni az utánképzést, ha a szabálysértési eljárásban akár a rendőrségen, akár a szabálysértési bíróságon (másodfokú eljárás) a gépjármű vezetője eléri, hogy kizárólag kategória eltiltást alkalmazzon a bíróság. Ilyen esetben nincs utánképzés. Ugyanez vonatkozik a bűncselekmények miatti büntetőeljárásokra.

A bíróság olyan esetekben alkalmazhat járművezetéstől eltiltás esetén kategória eltiltást, ha a jármű vezetője több kategóriával rendelkezik, és az elkövetett cselekmény csak az egyik járművezetői kategóriát érinti. Ilyen eset például az, ha egy hivatásos autóbuszvezető B kategóriába tartozó személygépkocsit vezet enyhefokú ittas állapotban. Ebben az esetben a bíróság B kategóriától eltiltást alkalmaz, de a D kategóriájú jogosítványát az eltiltás nem érinti tekintettel arra, hogy mint autóbuszvezető, a munkáját kifogástalanul végzi. Ilyen esetben tehát csak attól a kategóriától tiltja el a bíróság, amellyel a bűncselekményt elkövette az érintett személy.

Amennyiben tehát a bíróság csak azt a kategóriát vonja be, amely kategória érintett az elkövetett bűncselekményben, utánképzésre akkor sem kerül sor.

                                                                                              dr. Koltai Zsuzsanna ügyvéd