Eltiltás és utánképzés az ittas járművezetés esetén

Az 2013. július 1. napjától hatályban lévő új Büntető törvénykönyv (továbbiakban Új Btk.) szigorúbban rendelkezik, mint a 2013. július 1. napja előtt hatályban volt büntető törvénykönyvben megfogalmazott rendelkezések.

Az Új Btk. 55. §-a rendelkezik az eltiltásról. Amíg a régi Btk. minden esetben a tárgyaló- és eljáró bíróra bízta a járművezetéstől eltiltás büntetés alkalmazását, addig jelen szakasz 2. bekezdése úgy rendelkezik, hogy a járművezetéstől el kell tiltani azt, aki ittas állapotban, vagy járművezetés bódult állapotban bűncselekményt követ el.

Főszabályként tehát ittas járművezetés esetén az eljáró bíráknak nincs mérlegelési jogkörük a járművezetéstől eltiltás kiszabását illetően. Ez alól a szigorú szabály alól kivételt enged a törvény a „különös méltánylást érdemlő esetekben”, amelyek esetén a járművezetéstől eltiltás kötelező alkalmazása az eljáró bíró mérlegelésére bízva akár mellőzhető.  A bírók mérlegelési jogkörét tehát a főszabály alóli kivétel korlátai közé szorítja.

Az új büntetőjogi gyakorlatot alapul véve tüdőlevegő alkohol szonda esetén 0,25 mg/l ezreléket-, véralkohol esetén pedig 0,51 g/l ezreléket meghaladó koncentráció már nem szabálysértés, hanem bűncselekményi értékhatárról beszélünk. Tehát a nyomozati szakasz befejezése után, az ügyészség vádemelését követően büntető bíróság dönt az ügyben. Amennyiben valaki a cselekmény elkövetését beismeri, úgy akár tárgyalás mellőzésével, sok esetben gyorsított eljárásban büntetés kiszabására kerül sor.

Tekintettel arra, hogy az Új Btk. 1 hónaptól 10 évig terjedő járművezetéstől eltiltás kiszabását teszi lehetővé, ezért a bűncselekményi értékhatárt éppen elérő ittas vezetők esetében a bíróság feltehetően gyakran fogja alkalmazni a néhány hónapos járművezetéstől eltiltást. Ugyanakkor itt is szükséges a figyelmet felhívni arra, hogy már egy hónap járművezetéstől eltiltás esetén is – amennyiben nem alkalmaz a bíróság kategória eltiltást – utánképzésen kell részt vennie a vezetőnek. Tehát az ittas- illetőleg bódult állapotban vezetők esetében is igaz az, amelyet korábbi cikkünkben már említettünk, hogy előfordulhat, hogy egy egy-két hónapos járművezetéstől eltiltás esetén az elítéltre utánképzés vár. Az okmányiroda ugyanis a korábban bevont vezetői engedélyt csak és kizárólag az utánképzés igazolása után adhatja vissza. Tehát hiába telt el az egy vagy két hónapos járművezetéstől eltiltás, több hónapon keresztül még az elítéltnek szünetel a vezetési jogosultsága, mert az utánképzést nem tudja igazolni.