Ingatlanjog

Az ingatlanjog olyan jogterület, mellyel élete során kivétel nélkül szinte mindenki találkozik. Hasonlóan a társasági joghoz, ezen a területen ügyvéd közreműködése a legtöbb jogügylethez, így az ingatlan adásvételi szerződésekhez, haszonélvezeti jog alapításához, ingatlan ajándékozásához, stb., nem csak ajánlott, hanem kötelező is, ugyanis ügyvédi (esetleg közjegyzői) közreműködés nélkül az ingatlanra vonatkozó jogot (terhet) nem jegyzi be vagy törli a földhivatal.

A földhivatali bejegyzésnek azonban komoly jelentősége van, hiszen például egy adásvételi szerződés esetén a bejegyzés hozza létre a tulajdonjogot (azaz a bejegyzésnek konstitutív hatálya van). De az ingatlanjog területéhez nem kizárólag a klasszikus jogügyletek tartoznak, ide sorolhatjuk azokat a kapcsolódó kérdésköröket is, melyeknek szintén van olyan aspektusa, melyhez fontos egy jó ingatlanos ügyvéd: ezek között említhetőek a szerződéses biztosítékok (pl. egy kölcsönszerződés biztosítékaként jelzálogjog bejegyzése és ennek biztosítása elidegenítési és terhelési tilalommal), de említhetnénk akár a birtokháborítási pereket, vagy azokat a jogvitákat, melyek építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély vagy bontási kötelezés kiadásával vagy éppen megtámadásával kapcsolatosak.

Ingatlanjog

Amely esetekben az Ön rendelkezésére állunk:

Lakás, ház, nyaraló adásvétel, ajándékozás (szükség szerint előszerződés készítése is)

Zártkerttel kapcsolatos ügyletek

Ingatlanokra vonatkozó végrendeletek, öröklési, tartási és életjáradéki szerződések készítése, felbontása, ezekkel kapcsolatos perek

Haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése

Jelzálogjog bejegyzése és törlése

Birtokháborítási perek

Szolgalmi jog alapítása és törlése, ezzel kapcsolatos perek

Építésügyi hatósági eljárások (építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély stb.) során képviselet, ezzel kapcsolatos perek

Szerződések (kölcsön, stb.) biztosítására dologi jellegű biztosítékok

Mire fontos odafigyelni, mielőtt ingatlant vásárolunk?

Egy ingatlanjogász, vagy ingatlanos ügyvéd legfontosabb, de nem egyetlen információs forrása az ingatlan-nyilvántartás, melynek tanulmányozása ma már valós időben, online módon lehetséges. Ebből nem kizárólag az ingatlan aktuális helyzetéről tájékozódhatunk, de az előzményeket is megtekinthetjük, továbbá azt is, hogy van-e valakinek elintézetlen földhivatali kérelme (pl. tulajdonjog bejegyzésére), ún. széljegye. Az ingatlan-nyilvántartás adatait tartalmazó tulajdoni lap rögzíti az ingatlan terheit, így rögtön látható, ha jelzálogjog, szolgalmi jog stb. van bejegyezve, vagy ha olyan jogilag jelentős tény van feljegyezve, amely akár befolyásolhatja a mi jogszerzésünket is (pl. elidegenítési és terhelési tilalom).

Látható tehát, hogy az ingatlan-nyilvántartás ügyvéd általi ellenőrzése az ingatlanra vonatkozó jogügylet szükségképpeni, de nem egyetlen mozzanata. Vannak ugyanis olyan jogi tények, melyekről egy tulajdoni lapról nem szerezhetünk tudomást. Társasház esetén mindenképpen szükséges megtekinteni a ház alapító okiratát, amely adott esetben elővásárlási jogot biztosíthat a tulajdonostársaknak. Ezen túlmenően érdemes nyilatkoztatni az eladót arról is, hogy házastársi, élettársi közösségben él-e, és ha igen mióta, illetve, mikor szerezte az ingatlant, ugyanis az eladni kívánt tulajdonrész házastársi, élettársi vagyonközösség vagyoneleme lehet.

Ilyenkor talán a legjobb, ha az eladó beszerzi a házastárs, élettárs nyilatkozatát is arról, hogy nincs igénye az értékesíteni kívánt tulajdonrész vonatkozásában. Zártkertek és pincék esetében, de akár csak egy vidéki nyaralónál érdemes gondolni arra is, hogy a helyi önkormányzatnak, esetleg a helyben kijelölt mezőgazdasági szövetkezetnek stb. nincs-e elővásárlási joga – különösen fontos ez a termőföldnek minősülő ingatlanok esetében. Erről az ingatlanos ügyvéd kötelessége meggyőződni. Végül nagyvárosi társasházak esetében azt is ellenőrizni szükséges, hogy a ház nem műemléki jellegű-e, mert ilyenkor első helyen az államot, illetve ezt követően a települési önkormányzatot is elővásárlási jog illet(het)i meg.

Sokan nem tudják, de az elővásárlási jog megsértése önmagában nem teszi érvénytelenné a szerződést. Ha ugyanis a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben csupán hatálytalan lesz. A jelenleg hatályos szabályok szerint a hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult a szerződéskötésről való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül érvényesítheti azzal a feltétellel, hogy az igényérvényesítéssel egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz, és igazolja teljesítőképességét. A hatálytalanságból eredő igényeket a jogosult a szerződéskötéstől számított három év elteltével nem érvényesítheti.

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefon: +36-1-302-4854

Mobil: +36-30-922-5201 (amennyiben hívását éppen nem tudjuk fogadni, minden esetben visszahívjuk)

Fax: +36-1-302-4854

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3., kapucsengő: 20

E-mail: koltailaw@gmail.com

Név: *

E-mail cím: *

Telefonszám:

Tárgy: *

Üzenet:

* a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező