Kábítószer, büntetés

Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha üzletszerűen, vagy bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával követi el, akkor kettőtől nyolc évig terjedő büntetést szab ki a bíróság.

Öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

A Büntető Törvénykönyv büntetni rendeli a bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet is. Ilyen, ha a kábítószer előállításához szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készít, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz. Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a cselekmény. Büntethető az is, aki a bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés alapesetben két évig terjedő, míg abban az esetben, ha üzletszerűen, bűnszövetségben illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával követik el, három évig terjedő szabadságvesztés.

Más elkövetési magatartást fogalmaz meg a törvény a Büntető Törvénykönyvben, a kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik elkövetési magatartásnál kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a cselekmény.

Ezek az alapeseti tényállások arra az esetre vonatkoznak, ha a mennyiség nem csekély, de nem is éri el a jelentős mennyiséget. A kettő között van egy olyan rés, amely a csekély mennyiség felső határa és a jelentős mennyiség alsó határa között helyezkedik el.

A büntetés öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés már akkor, ha az előző elkövetési magatartás bűnszövetségben, illetőleg kábítószerfüggő személy felhasználásával valósult meg, továbbá ha hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőségét felhasználva, illetőleg a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet létesítményében követik el.

Öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés a büntetés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. Ebből látható, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztés a forgalomba hozatal illetőleg a kereskedés elkövetési magatartásnál szerepel.

Ezen elkövetési magatartások esetén is bünteti a törvény az előkészületet. Három évig terjedő börtönbüntetés, jelentős mennyiségű kábítószer esetén már az előkészület öt évig terjedő börtönbüntetés. Ugyancsak büntetendő cselekmény, ha valaki a bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

Ha a fenti elkövetési magatartással leírt bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, két évig illetőleg öt évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő.

A törvény szigorúan bünteti azokat az elkövetési magatartásokat, ahol 18. életévét be nem töltött személynek adnak át kábítószert, illetőleg oktatási, köznevelési, gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, vagy annak közvetlen környezetében történik a cselekmény.

Az a 18. életévét betöltött személy, aki 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz bűntettet követ el és kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető (itt is figyelni kell arra, hogy a csekély mennyiség felső határa és a jelentős mennyiség alsó határa közé eső mennyiségre vonatkozik). Példaként említhetők a gimnáziumok és szakközépiskolák, ahol az év vesztes végzős diákok a 18. életévüket betöltik már. Ha ilyen személy ad át kisebb, kiskorú iskolás gyermeknek kábítószert, és az nem éri el a jelentős mennyiséget, akkor ezzel a büntetési tétellel fenyegetett az általa elkövetett cselekmény.

Öttől tíz évig terjedő már a szabadságvesztés, ha a 18. életévét betöltött személy 18. életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál vagy átad, illetve ilyen személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, továbbá ha az elkövető oktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épület területén, vagy annak közvetlen környezetében kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik.

Itt az által válik súlyosabbá a bűncselekmény, hogy elkövetési magatartásként a forgalomba hozatal illetőleg a kereskedés pluszként jellemző amellett, hogy kiskorú gyermeknek adják át a kábítószert. Ugyancsak emelkedik a büntetési tétel öttől húsz évig terjedő, illetőleg életfogytig tartó szabadságvesztésre, ha ugyanezen elkövetési magatartásokat jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. Szigorúbban bünteti a törvény a bűnszövetségben, illetőleg a hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, vagy e minőséget felhasználva történő elkövetést.

Ha csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés alapesetben vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, míg a további esetekben öt évig terjedő szabadságvesztés. Itt példaként megint csak a gimnazistákat, szakközépiskolásokat lehet megemlíteni. A csekély mennyiségű kábítószer elfogyasztása illetőleg ennek átadása, kínálása, az ezzel való kereskedés néhány gramm esetében is már öt évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.

Végül a kábítószer büntetés harmadik nagy csoportja az, ahol a bűncselekményt kábítószerfüggő személy követi el. Itt minden esetben lényegesen alacsonyabb a büntetési tétel, mint a korábban meghatározott bűncselekményeknél.

Amennyiben a kábítószerfüggő személy termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha a kábítószerfüggő személy kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz vagy azzal kereskedik, már bűntettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Itt megint meg kell jegyezni, hogy olyan mennyiségű kábítószerről van szó, ami nem csekély mennyiség, de nem is éri el a jelentős mennyiség alsó határát (a mennyiségekkel majd később foglalkozunk).

Szigorúbban rendeli büntetni a törvény a kábítószerfüggő személyek esetében is a cselekményt, ha üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el ezt. Ebben az esetben három illetőleg öt évig terjedő szabadságvesztés a büntetés. Kábítószerfüggő személyek esetében is öt évig illetőleg kettőtől nyolc évig terjedő a szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre követik el. A forgalomba hozatal, illetőleg a kábítószerrel való kereskedés mindig magasabb büntetést von maga után.

Ha a bűncselekményt a kábítószerfüggő személy csekély mennyiségre követi el, akkor a büntetés vétség miatt egy évig terjedő, illetőleg kereskedés és forgalomba hozatal esetén két évig terjedő szabadságvesztés.

Végül a törvény még mindig tartalmazza az elterelés intézményét. Nem büntethető kábítószerrel visszaélés miatt, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetőleg az a kábítószerfüggő személy, aki jelentős mennyiséget el nem érő mennyiségű kábítószert saját használatára termeszt, előállít, megszerez, tart, az országba behoz, onnan kivisz, az ország területén átvisz, feltéve, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző felvilágosító szolgáltatáson részt vett. Itt az elterelésnél lényeges, hogy aki nem kábítószerfüggő, annál kizárólag a csekély mennyiségű kábítószerre engedélyezi az ügyészség illetőleg a bíróság az elterelést. A kábítószerfüggő személynél akkor is engedélyezi, ha nem csekély mennyiségű a kábítószer, de a jelentős mennyiséget nem éri el.