Követelések behajtása, végrehajtási jog

Követelések behajtása, végrehajtási jog
A világháló és az újságok tele vannak hirdetésekkel, melyek gyors és hatékony követelésbehajtást ígérnek. A valóság azonban az, hogy egy jogos igény érvényesítése, majd az igényérvényesítés eredményeként a követelés tényleges behajtása bonyolult jogi folyamat és állandó egyensúlyozást igényel, hiszen sokakkal megtörtént már, hogy Ők találták magukat a vádlottak padján önbíráskodás, hamis vád vagy becsületsértés/rágalmazás miatt a nemfizető, szerződésszegő adós helyett. A követelések behajtásának mind a peren kívüli, mind a peres eszközeihez érdemes és szükséges hozzáértő ügyvéd igénybevétele. Gondoljunk csak arra, hogy már egy peren kívüli felszólító levél elkészítése is mennyi vesződséggel járhat, nem beszélve a hibásan elkészített levél jogi következményeiről.

Ha például nem megfelelő formában, teljes bizonyító erejű magánokiratként készül a levél vagy nem megfelelő kézbesítési formában kerül átadásra a címzettnek, ez később bizonyítási nehézségeket okozhat. Vagy ha a tartalma gyalázkodó, sértő, ez alapja lehet egy becsületsértés miatti magánvádas eljárásnak. Nem beszélve arról, ha követelésünk érvényesítése során feljelentést is kívánunk tenni. Sokan úgy gondolják, hogy a feljelentés és az adóssal szembeni büntetőeljárás a követelés érvényesítésének legitim eszköze. A valóság azonban az, hogy egy feljelentés megtételével Ön is kockáztat, ugyanis ha utóbb valótlannak bizonyul a feljelentés tartalma, akkor Önt is felelősségre vonhatják a hamis vád igazságszolgáltatás elleni bűncselekménye miatt.

Irodánk a követelések behajtásával és a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatban a rendelkezésre álló jogszerű eszközök széles spektrumát kínálja ügyfeleinek mind hitelezői, mind adósi oldalon. Ezt azt jelenti, hogy egyaránt képviselünk olyan ügyfeleket, akiknek tartoznak és akik tartoznak. Így tisztában vagyunk mindkét oldal lehetőségeivel és kötelezettségeivel. Ennek körében évtizedes múlttal rendelkezünk peren kívüli felszólítások és egyeztetések bonyolításában, a követelések fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemmel és keresetlevéllel történő peresítésében, valamint a jogerős hatósági kötelezésen alapuló végrehajtási eljárásokban. Foglalkozunk ezen kívül adósságok átütemezésével, illetve szükség szerint tárgyalunk bankokkal, más hitelezőkkel a különböző fizetési könnyítések érdekében.

Amely esetekben az Ön rendelkezésére állunk:

Követelések érvényesítése peren kívül: ügyvédi felszólítás, peren kívüli egyeztetések az adóssal és jogi képviselőjével

Követelések peresítése bíróság előtt fizetési meghagyásos eljárásban vagy keresetlevéllel

Magánfél/sértett képviselete büntetőeljárás során és polgári jogi igény bejelentése a büntetőhatóságok előtt

Teljes körű képviselet végrehajtási eljárás során: végrehajtási kérelem, végrehajtási kifogások – így különösen ingatlan becsérték kifogás elkészítése és benyújtása

Végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó perek: végrehajtás korlátozása, megszüntetése iránti per, végrehajtási igényper stb.

Jogszerű együttműködés magánnyomozó irodákkal

Jogszerű együttműködés kintlevőségkezelő, adósságbehajtó irodákkal

Hogyan kerüljük el az önbíráskodást?

Sokan érzik úgy, miután ismerősük, barátjuk kölcsönkért és elfelejtette megadni az adósságot, hogy „szétdurran az agyuk”, és mindjárt átmennek hozzá néhány közös ismerőssel és jobb belátásra térítik vagy „szétcsapják a fejét”. Mások hosszú terveket szőnek arra, hogyan fogják gyorsan és „okosan” érvényesíti jogos vagy jogosnak vélt követelésüket, vagyis hogyan fogják rászorítani az adóst, hogy azonnal fizessen.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egy ilyen, ügyvéd tudomása nélkül bonyolított magánakciónak nagyon súlyos következményei lehetnek. A Büntető Törvénykönyv rögzíti ugyanis az ún. önbíráskodás tényállását, melyet az eljáró bíróságok gyakran hosszú évekig tartó letöltendő szabadságvesztéssel szankcionálnak – különösen, ha az önbíráskodás valamelyik minősített esete valósul meg, például ha csoportosan és/vagy ha védekezésre képtelen (pl. idős korú) áldozat sérelmére követik el.

Az önbíráskodás lényege, hogy az elkövető abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igényének érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön. Van aki azt gondolja, hogy ha három kétajtós szekrénnyel beállít a nyolcvan éves szomszédhoz és „szépen” arra kéri őt (anélkül, hogy bántalmazná), hogy adja vissza az eltulajdonított fűnyírót, akkor semmit sem követ el. A valóság azonban, hogy könnyen megindulhat ellene és társai ellen az önbíráskodás miatti eljárás. Más ugyanis a köznyelvi erőszak/fenyegetés fogalom és máshogyan értelmezik azt a jogalkalmazó bíróságok, ügyészségek.

Mások azt hiszik, hogy túljárnak a törvényhozók eszén és minden cselekedetüket videóra veszik, így bizonyítva, hogy semmilyen törvénytelen dolgot nem tettek. Sokszor azonban ezek a videók csak arra jók, hogy a terhükre szolgáló bizonyítékként vegyék őket figyelembe később, a bíróság előtt. A legfontosabb tanulság az, hogy érdemes a rendőrségre és a végrehajtókra bízni a jogos igény végrehajtásának intézést, ők ugyanis lényegesen nehezebben valósíthatnak meg magatartásukkal önbíráskodást, már csak azért is, mert nem valósul meg ez a bűntett, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze.

Végül, még egy jó tanács, amit mindig érdemes figyelembe venni. Sokan azt hiszik, hogy ha egy átvert haverjuk, barátjuk szól nekik, hogy menjenek el együtt az adóshoz, de persze a kísérőnek nem kell semmit mondania, tennie, csak jelen lenni és hallgatni, akkor később mentesülnek mindenféle felelősség alól. Ez azonban nem igaz. Még passzív vagy részben passzív magatartás esetén is egyik pillanatról a másikra az önbíráskodás bűnsegédei, sőt bizonyos esetekben társtettesei lehetünk. Ilyenkor még az is megtörténhet, hogy jóravaló családapák, akik maguktól sosem fenyegetnének meg senkit, azonban a havernak, barátnak imponálni akarnak, ráadásul esetleg néhány pálinka is elfogy a nagy tett előtt, egy ártatlan tűnő „móka” miatt felfüggesztett szabadságvesztést kapnak, vagy extrém esetben (pl. több rendbeli elkövetés vagy minősített eset miatt) börtönbe is kerülnek, ráadásul úgy, hogy nem is a saját követelésükről volt szó.

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefon: +36-1-302-4854

Mobil: +36-30-922-5201 (amennyiben hívását éppen nem tudjuk fogadni, minden esetben visszahívjuk)

Fax: +36-1-302-4854

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3., kapucsengő: 20

E-mail: koltailaw@gmail.com

Név: *

E-mail cím: *

Telefonszám:

Tárgy: *

Üzenet:

* a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező