KRESZ módosítások 2012. szeptember 1-től

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 2012. szeptember 1-től változtak. A KRESZ 3.§ (3) bekezdése értelmében tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát.

A közlekedési szabály megváltoztatásának túlzottan nagy gyakorlati jelentősége nincs, továbbra is használhatóak a gépkocsikban a sebességmérő műszerek észlelésére alkalmas eszközök. A jogszabály kifejezetten tiltja a méréseket megzavaró eszközök használatát, ugyanakkor az előrejelző berendezések beszerelése nem tilos. Ennek a gyakorlati kivitelezését nyilvánvalóan nem gondolta végig a jogalkotó.

Ha ugyanis a mérőműszer megzavarására vagy az ellenőrzés ellehetetlenítésére alkalmas mérőeszközök beszerelése a gépkocsiba megengedett, akkor ennek használata gyakorlatilag nem ellenőrizhető. A gépkocsi sebességének bemérését a műszerek lehetetlenné teszik. Utóbb tehát értelmetlenné válik annak vizsgálata, hogy ha be volt szerelve a gépkocsiba a mérőműszer, használta-e a vezető azt, hiszen a gépkocsi sebességét a műszer bemérni nem tudta. Utólag nagyon nehéz, vagy lehetetlen annak bizonyítása, hogy a gépkocsiban lévő műszer működésben volt-e, avagy sem. Feltételezhető, hogy aki ilyen rendszert telepít be a gépkocsijába, értelemszerűen arra törekszik, hogy amennyiben a sebességhatárokat nem tartja be, ne lepleződjön le.

A másik lényeges szabály a KRESZ 37.§ -ának a megváltozása: közlekedés autópályán és autóúton. A (8) bekezdés az Ausztriában már működő meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében tartalmaz lényegi változást. Amennyiben két vagy ennél több forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton forgalmi torlódás alakul ki, a meghatározott járművek akadálytalan továbbhaladásának biztosítása érdekében úgymond folyosót kell kialakítani, amely biztonságos elhaladást tesz lehetővé. Ebben az esetben a belső,  vagyis a bal szélső forgalmi sávban közlekedőknek szorosan a forgalmi sáv bal szélére kell húzódniuk, az egyéb forgalmi sávokban közlekedőknek a forgalmi sávjukban a lehetséges mértékben jobbra kell húzódniuk. Tehát kettőnél több forgalmi sáv esetében is, ha három – négy forgalmi sáv áll rendelkezésre, a belső forgalmi sávban haladó húzódik mindig balra, és a harmadik, második vagy külső sávban haladó a leállósáv vagy annak egy részének igénybevételével jobbra köteles lehúzódni, így minden esetben a legbelső forgalmi sávban alakul ki az a folyosó, amelyben a biztonságos elhaladás megoldódik. Ismételten ki kell hangsúlyozni, hogy a forgalmi sávokat jelölő terelővonalak átlépésével kell haladni és megállni. Ehhez azonban olyan követési távolságot kell tartani, hogy ez a lehúzódás megoldható legyen.