Menekültjog

Menekültjog
A legmodernebb kori Európa, Ázsia és Észak-Amerika fejlett államai, így hazánk egyik legnagyobb kihívása a menekült-probléma kezelése, egyúttal ez a nyugati-típusú demokráciák komoly zsákutcája is, hiszen nehezen összehangolhatóak az abszolút típusú, befogadó, oltalmazó demokratikus értékek, az országok egyéni érdekei és a menekültek hatalmasra duzzadó áradata.

Más szavakkal, a demokrácia alappillére, hogy be kell fogadni, aki az életét, családját üldöztetés elől menti, de mi történik, ha egyszerre sok százezernyi menekülő jelenik meg az országunk határán, akik teljesen más vallást, kultúrát, értékrendet hoznak magukkal? Mi történik a demokratikus értékekkel, ha azok szembekerülnek az adott ország és polgári egyéni érdekeivel? Melyik előrébb való?

Irodánk nem tudja és nem is kívánná megválaszolni a fenti kérdéseket. Alapvető hitvallásunk azonban, hogy bőrszínre, vallásra, meggyőződésre, nemzetiségre stb. tekintet nélkül egyenlő lelkesedéssel, szakmai elhivatottsággal, elkötelezettséggel látjuk el minden fizetőképes ügyfél képviseltét, aki bizalmat szavaz irodánknak. Kétség sem férhet ahhoz, hogy a közelmúltban kialakult menekültáradat elképesztő mértékben leterheli a magyar hatóságokat. Ennek oka az is, hogy Magyarország demokratikus jogállam, ahol a hatósági eljárásokat minden oltalmazott, menekült esetében külön-külön le kell folytatni.

Irodánk mind menekülteket, mind oltalmazottakat képvisel a menekültügyi kérelem benyújtása, majd ezt követően, az előzetes vizsgálati eljárás (meghallgatás) során. Amennyiben az előzetes vizsgálati eljárás során elutasító döntés születik, eljárunk e határozat bírósági felülvizsgálata során is. A szükséges mértékben közreműködünk továbbá az ún. részletes vizsgálati eljárás során. Ennek végén szintén hatósági határozat születik, amelyet rövid határidővel meg lehet támadni és amelyről a bíróság a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. A bíróság az ügyben tárgyalást tart, amelyen irodánk jelen van és a kérelmező is jelen lehet.

Amely esetekben az Ön rendelkezésére állunk:

Menekültek, oltalmazottak elismerés iránti kérelmének elkészítése, benyújtása

Eljárás menekültügyi őrizet elrendelésével, megszüntetésével összefüggésben

Képviselet az előzetes vizsgálati eljárás során

Képviselet a részletes vizsgálati eljárás során

Képviselet hatósági meghallgatásokon

Képviselet a hatósági határozatok bírósági felülvizsgálatát célzó eljárás során

Tanácsadás integrációs szerződéssel kapcsolatban

Tanácsadás, felvilágosítás nyújtás az ún. dublini rendeletekkel kapcsolatban

Milyen szabályok vonatkoznak a menekültügyi őrizetre?

A menekültügyi hatóság menekültügyi őrizetbe veheti azt az elismerését kérőt, akinek tartózkodási jogcíme kizárólag a (menekültkénti) elismerés iránti kérelem benyújtásán alapul, és
– az elismerését kérő személyazonossága, illetve állampolgársága nem tisztázott, ennek megállapítása érdekében,
– az elismerését kérő a hatóság elől elrejtőzött vagy a menekültügyi eljárás lefolytatását más módon akadályozza,
– alapos ok miatt feltehető, hogy az elismerését kérő a menekültügyi eljárás lefolytatását késlelteti vagy meghiúsítja, illetve szökésének veszélye áll fenn, a menekültügyi eljárás lefolytatásához szükséges adatok megállapítása érdekében,
– az elismerését kérő őrizetbe vétele a nemzetbiztonság, illetve a közbiztonság vagy – a kötelező tartózkodásra kijelölt helyen irányadó magatartási szabályok súlyos vagy ismételt megsértése esetén – a közrend védelme érdekében szükséges,
– a kérelem előterjesztésére repülőtéri eljárásban került sor, vagy
– a számára előírt megjelenési kötelezettséget az elismerését kérő felszólításra sem teljesítette, és ezzel akadályozza a dublini eljárás lefolytatását.

A menekültügyi őrizet legfeljebb hetvenkét órára rendelhető el, és azt a határozat közlésével egyidejűleg kell végrehajtani. Az őrizet 72 órán túli meghosszabbításáról az őrizet helye szerint illetékes járásbíróság dönt a hatóság indítványát követően. A bíróság legfeljebb hatvan nappal hosszabbíthatja meg az őrizet időtartamát, amely időtartam a menekültügyi hatóság kezdeményezésére legfeljebb két alkalommal újabb hatvan nappal hosszabbítható meg úgy, hogy az őrizet időtartama ez esetben sem haladhatja meg a hat hónapot.

Nem rendelhető el menekültügyi őrizet kizárólag azon az alapon, hogy az elismerését kérő elismerés iránti kérelmet terjesztett elő. A hatóságnak az elrendelés, és minden egyes hosszabbítás indítványozásakor indokolnia kell a döntését.

Az elismerését kérő a menekültügyi őrizet elrendelésével szemben kifogással élhet. A kifogást az elismerését kérő tartózkodási helye szerint illetékes járásbíróság nyolc napon belül bírálja el. Ha a bíróság a kifogást vagy az indítványt elutasította, ugyanazon alapon újabb kifogás vagy indítvány előterjesztésének nincs helye. Fontos tudni, hogy a bírósági eljárás során az elismerését kérőt csak jogi képviselő képviselheti. Bizonyos esetekben a bíróságnak személyes meghallgatást kell tartania, melyről szükség szerint irodánk felvilágosítást nyújt. A bíróság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A bírósági eljárás költségmentes.

Kiemelendő, hogy ha az elismerését kérő rendelkezésre állása a menekültügyi hatóság mérlegelése alapján menekültügyi óvadék letételével biztosítható, erről a menekültügyi hatóság határozatot hoz. Ha az elismerését kérő eleget tesz rendelkezésre állási kötelezettségének, a menekültügyi eljárás jogerős befejezését követően a menekültügyi óvadékot az elismerését kérő részére vissza kell adni.

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefon: +36-1-302-4854

Mobil: +36-30-922-5201 (amennyiben hívását éppen nem tudjuk fogadni, minden esetben visszahívjuk)

Fax: +36-1-302-4854

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3., kapucsengő: 20

E-mail: koltailaw@gmail.com

Név: *

E-mail cím: *

Telefonszám:

Tárgy: *

Üzenet:

* a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező