Mire figyeljünk, ha szeszes ital fogyasztása után vállalkozunk gépkocsivezetésre, és rendőri intézkedés alá vonnak?

Mindenesetre tisztában kell lenni azzal, hogy a gépjármű vezetője sem a helyszínen alkalmazásra kerülő szonda befújására, sem a rendőrség épületében lévő seres-etilométer (másodikként használt szonda) befújására nem köteles. Mindkét szonda tüdő-levegő alkoholt mér. A szondák 0,5 alatti értéke szabálysértésnek minősül, a 0,5 feletti tüdő-levegő érték bűncselekménynek számít.

 Amikor a rendőr a jegyzőkönyvet aláíratja, és 0,5 alatti értéket rögzítenek a szonda befújása után, a gépjárművezető nincs tisztában azzal, hogy ez bűncselekmény értékhatár, és ezt az intézkedő rendőr soha nem közli az elkövetővel. Abban a téves feltevésben van, amikor az ittas vezetést elismeri és ezt aláírja, hogy szabálysértési eljárás indul majd vele szemben. Később jut tudomására az, hogy az érték, ami a Lion vagy Dragon szonda, illetőleg a seres-etilométer megfújása után rögzítésre került, a bűncselekményi értékhatárt eléri, így ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás indul ellene.

 Hiányoljuk, hogy az intézkedő rendőr nem oktatja ki az elkövetőket – melynek tudomásul vételét aláírással kellene tanúsítani – arra, hogy a szonda által kimutatott érték bűncselekménynek felel meg. A tüdő-levegő, alkohol és a vér érték között hozzávetőlegesen 2,1 a szorzó, ami azt jelenti, hogy a szondán lévő értéket durván 2,1-gyel megszorozva a vérértéket kapjuk. Természetesen ez csak hozzávetőleges számítás.

 Amennyiben az elkövető sem a helyszíni szondát, sem a rendőrség épületében használatos seres-etilométer készüléket nem fújja meg, minden esetben kötelező vérvételre előállítani. Ennek előnye lehet az, hogy ha a vérvételkor az orvos – annak ellenére, hogy esetleg fogyasztott alkoholt az elkövető – nem találja klinikai tünetek alapján ittasnak, a vezetői engedély elvételére nem kerülhet sor szemben azzal, ha az elkövető szondát fúj és a szonda elszíneződik. Ilyenkor a zéró toleranciára tekintettel minden esetben a vezetői engedély azonnali elvétele következik.

 Az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal is, hogy semmilyen nyilatkozatot nem köteles tenni a helyszínen. A rendőröknek sem köteles az italfogyasztás időpontjáról, mennyiségéről nyilatkozni, a vért vevő orvosnál sem köteles a kérdésekre válaszolni. Az orvos előtt tett nyilatkozata egyébként bizonyítékként nem használható fel vele szemben. Jó tudni azt is, hogy a Büntetőtörvénykönyv a cselekménykori alkoholos befolyásoltságot bünteti, ami nem mindig azonos a vérvételkori értékkel. Előfordulhat ugyanis olyan eset, hogy valaki közvetlenül a gépjárművezetése előtt fogyaszt alkoholt, ami a cselekménykor alacsonyabb véralkohol koncentrációt jelent, esetleg el sem éri a bűncselekményi értékhatárt, szemben a vérvételkor kimutatott jóval magasabb véralkohol koncentrációval. Minden esetben orvosszakértő bevonására kerül sor a cselekménykori pontos alkoholos befolyásoltság vizsgálatára és megállapítására.

 

dr. Koltai Zsuzsanna ügyvéd