Mire figyeljünk, ha szeszes ital fogyasztása után vállalkozunk gépkocsivezetésre, és rendőri intézkedés alá vonnak?

Mindenesetre tisztában kell lenni azzal, hogy a gépjármű vezetője sem a helyszínen alkalmazásra kerülő szonda megfújására, sem a rendőrség épületében lévő seres-etilométer (másodikként használt szonda) befújására nem köteles. Mindkét szonda tüdő-levegő alkoholt mér. A szondák 0,5 alatti értéke szabálysértésnek minősül, a 0,5 feletti tüdő-levegő érték bűncselekménynek számít.

Amikor a rendőr a jegyzőkönyvet aláíratja, és 0,5 alatti értéket rögzítenek a szonda megfújása után, a gépjárművezető nincs tisztában azzal, hogy ez bűncselekmény értékhatár, és ezt az intézkedő rendőr soha nem közli az elkövetővel. Abban a téves feltevésben van, amikor az ittas vezetést elismeri és ezt aláírja, hogy szabálysértési eljárás indul majd vele szemben. Később jut tudomására az, hogy az érték, ami a Lion vagy Dragon szonda, illetőleg a seres-etilométer megfújása után rögzítésre került, a bűncselekményi értékhatárt eléri, így ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárás indul ellene.

Hiányoljuk, hogy az intézkedő rendőr nem oktatja ki az elkövetőket – melynek tudomásul vételét aláírással kellene tanúsítani – arra, hogy a szonda által kimutatott érték bűncselekménynek felel meg. A tüdő-levegő, alkohol és a vér érték között hozzávetőlegesen 2,1 a szorzó, ami azt jelenti, hogy a szondán lévő értéket durván 2,1-gyel megszorozva a vérértéket kapjuk. Természetesen ez csak hozzávetőleges számítás.

Amennyiben az elkövető sem a helyszíni szondát, sem a rendőrség épületében használatos seres-etilométer készüléket nem fújja meg, minden esetben kötelező vérvételre előállítani. Ennek előnye lehet az, hogy ha a vérvételkor az orvos – annak ellenére, hogy esetleg fogyasztott alkoholt az elkövető – nem találja klinikai tünetek alapján ittasnak, a vezetői engedély elvételére nem kerülhet sor szemben azzal, ha az elkövető szondát fúj és a szonda elszíneződik. Ilyenkor a zéró toleranciára tekintettel minden esetben a vezetői engedély azonnali elvétele következik.

Az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal is, hogy semmilyen nyilatkozatot nem köteles tenni a helyszínen. A rendőröknek sem köteles az italfogyasztás időpontjáról, mennyiségéről nyilatkozni, a vért vevő orvosnál sem köteles a kérdésekre válaszolni. Vigyázat! Az orvos előtt tett nyilatkozatot is bizonyítékként veszik figyelembe, bár nem vallomásként, de okirati bizonyítékként felhasználják a bíróságok. Ezért lehetőleg az orvosnak se mondjunk semmit.

Jó tudni azt is, hogy a Btk. azt a tényt bünteti, hogy a cselekménykor a szervezetben alkohol volt. Így a korábbi
szabályoktól eltérően még az sem szükséges, hogy a szervezetben lévő alkohol az elkövetés időpontjában befolyásoltságot eredményezzen. Amennyiben a véralkohol-érték meghaladja a 0,51 ezreléket, illetőleg tüdő-levegő szondánál a 0,25-öt, minden esetben megállapítják az ittas járművezetés vétségét.

Elmondható, hogy minden ügy más, de azért az megállapítható, hogy összességében – már ha az ember később esetleg védekezni szeretne – nem érdemes a helyszínen intézkedést végző rendőröknek semmilyen nyilatkozatot tenni, a helyszíni szonda megfújását indokolt visszautasítani, és a rendőrség felkérése alapján eljáró, vérvételt végző orvos kérdéseire sem kell válaszolni. Sőt, ha a rendőrök beviszik a kórházba vagy ügyeletre, ott is meg lehet tagadni a hozzájárulást a vérvételhez, és ilyen hozzájárulás hiányában vért levenni nem lehet, csak akkor, ha rendőrorvoshoz viszik, aki már jogosult kényszervérvételre. Nem javasoljuk, hogy már rögtön a helyszínen azzal álljon elő az elkövető, hogy semmiben nem fog együttműködni, mert akkor vélhetően rögtön rendőrorvoshoz viszik, érdemes ezt adagolni, és fokozatosan megtagadni az együttműködést, ahogy egyre halad az eljárás. A rendőri intézkedés utáni időmúlás általában az elkövetőnek dolgozik, kivéve, ha valaki éppen közvetlenül az elindulás előtt fogyasztott nagyobb mennyiségű alkoholt, mert abban az esetben pont fordított a logika, és a hosszas rendőri intézkedés és kórházi herce-hurca éppen magasabb értékeket fog eredményezni. Szóval, azért ez nem is olyan egyszerű kérdés, érdemes SOS szakértő ügyvéddel konzultálni.

A legjobb az, hogy ha tudjuk, hogy ittas vagy egyéb befolyásoltság alatt vezetünk, és elkapnak minket, akkor próbáljunk rögtön egy ehhez értő, ittas járművezetőket védő, ezen a területen dolgozó ügyvédet még akár a helyszínről vagy a vérvételt végző kórházból felhívni. IRODÁNK ÜGYELETI TELEFONSZÁMA ILYEN ESETRE: 06 30 922 5201. Ez a telefonszám 0- 24 órában hívható. Amíg nem beszélt velünk, ne mondjon, csináljon semmit. A rendőrök nem akadályozhatják meg, hogy felhívjon minket, ha ilyen törekvést észlel, kérjen azonnal lehetőséget arra, hogy beszéljen az intézkedő rendőrökre felügyelő ügyeletes tiszttel, és írja fel az intézkedő rendőrök adatait (azonosítási szám). Onnantól, hogy intézkedés alá vonják alkotmányos joga van arra, hogy védő képviselje.

KOLTAI & WAGNER