Nemzetközi kártérítések

Nemzetközi kártérítések
Az elmúlt két évtizedben jelentős mértékben megváltoztak, kitágultak az utazásokra, hosszabb külföldi tartózkodásokra vonatkozó lehetőségek. Megnyíltak a határok, és az Európai Unióhoz történt csatlakozást követően egyre több honfitársunk vállalhat munkát más európai országokban. Irodánk három nyelven, angolul, franciául és oroszul látja el ügyfelei képviselet bármilyen típusú nemzetközi kártérítési követelés érvényesítése során.

A legfontosabb területcsoportok, melyekben az évek során felléptünk: külföldön történt közlekedési balesetek, külföldön történt egyéb (pl. szállodai vagy sport) balesetek, külföldi munkavállalás során történt munkahelyi balesetek, utasbiztosításokkal kapcsolatos jogviták, nemzetközi szállítmányozási, fuvarozási kártérítési ügyek. Az esetek döntő többségében akár a külföldi károkozóval, akár biztosítójával peren kívül sikerül megállapodni, amennyiben azonban erre nincs lehetőség, úgy számos ügy vonatkozásában a joghatósági és nemzetközi magánjogi szabályok alapján a per Magyarországon, magyar bíróság előtt megindítható a külföldi károkozóval szemben, és a magyar bíróság ítélete a külföldi bíróság előtt és által elismertethető.

A magyar hatóságok számos esetben ún. nemzetközi jogsegély keretében tudnak segítséget kérni a külföldi bíróságoktól és társhatóságoktól, melynek köszönhetően lehetővé válik az eljárás akadálymentes belföldi lefolytatása. Amennyiben mégsem, úgy irodánk együttműködést alakít ki a károkozó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerinti országban működő helyi ügyvédi irodával és közösen látjuk el ügyfeleink képviseletét a helyi hatóságok előtt. Irodánk tevékenysége – a lehetőségekhez mérten – kiterjed arra is, hogy szükség esetén a károkozás helye szerinti országban büntetőeljárás megindítását kezdeményezzük, illetve annak során ellássuk ügyfeleink sértetti képviseletét.

Amely esetekben az Ön rendelkezésére állunk:

Külföldön történt közlekedési balesetek (gépjármű, komp, autóbusz, vonat, repülő fedélzetén vagy általuk okozott balesetek egyaránt ide tartoznak)

Belföldön történt közlekedési balesetek, melyeknek okozója külföldi rendszámú, felségjelű, lajstromozású jármű

Külföldön történt egyéb típusú balesetek (pl. szállodai lépcsőről történő leesés, strandon összecsukló napozóágy stb.)

Külföldön történő munkavállalás során szerzett sérülések, egészségkárosodás miatti képviselet (külföldi munkahelyi és üzemi balesetek – ideértve azokat az eseteket is, amikor a külföldi munkavállalásra magyar munkaerő-közvetítő cégen keresztül kerül sor, illetve azt az esetet is, amikor a baleset a külföldi munkaadóhoz történő kiutazás, vagy onnan hazautazás során történik)

Képviselet olyan ügyekben, ahol az utasbiztosító nem akarja kifizetni a külföldi ellátás költségeit, vagy valamilyen hivatkozással a korábban kifizetett összeget visszaköveteli a biztosítottól

Képviselet olyan ügyekben, ahol az utasbiztosítási szerződéshez kapcsolódóan a baleset jellegére tekintettel jelentős balesetbiztosítási összeg kifizetése lenne esedékes, azonban ezt megtagadja a biztosító

Nemzetközi árufuvarozás, szállítmányozás során történt káresemények miatti teljes körű képviselet

Mi a teendő, ha külföldön közlekedési balesetet szenvedünk?

Abban az esetben, ha ilyen sajnálatos esemény történik velünk az ország határain kívül, az első és legfontosabb, hogy meggyőződjünk a saját magunk és utastársainak, valamint a balesetben érintett más személyek testi épségéről, egészségéről. Ez az első és legfontosabb lépés. Szükség szerint igyekezzünk segítséget nyújtani, de arról mindenképpen gondoskodjunk, hogy személyi sérülés esetén mentőt hívjunk – még akkor is, ha a baleset egyetlen sérültje a kár okozója.

Ha meggyőződtünk arról, hogy a sérültek megfelelő ellátást kaptak, és mi magunk járóképesek vagyunk, akkor a következő lépés a balesetben részes másik fél vagy felek járművének (járműveinek) pontos azonosítása (rendszám, típus stb.) felírása, valamint a balesetben részes másik jármű (járművek) vezetője, utasai adatainak összegyűjtése, rögzítése. Nyelvi lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megszerezni az esetleges tanúk nevét és telefonszámát, e-mail címét is, mert az ő nyilatkozataik sokat segíthetnek a baleseti mechanizmus és felelősség későbbi tisztázásában.

Mindig ragaszkodjunk ahhoz, hogy rendőr kijöjjön a helyszínre, de soha ne írjunk alá olyan jegyzőkönyvet, helyszíni nyilatkozatot stb., amit nem értünk jól. Ha vallomást akarnak kérni tőlünk, akkor kérjük tolmács alkalmazását vagy konzuli segítséget. Fontos továbbá, hogy próbáljunk meg mindenről rengeteg fényképet csinálni: a saját járművünk sérüléseiről, a többi érintett jármű sérüléseiről, a helyszínről, (esetleg a balesetben részes többi félről és utastársaikról). A legjobb az, ha a fényképek olyan állapotban rögzítik a járműveket, ahogyan azok nyugalmi helyzetbe kerültek a balesetet követően. Ha gépjárművel szenvedünk közlekedési balesetet, akkor érdemes olyan fényképet is készíteni, melyen a közelben lévő közlekedési figyelmeztető táblák és útkereszteződések is látszanak. Ezek a fényképek rendkívül értékes információkkal szolgálhatnak később, ha például egy műszaki szakértő készít véleményt a balesettel kapcsolatban.

Az anyagi kárt és az esetleges személyi sérüléseket jelentsük minél előbb (lényegében azonnal, még lehetőség szerint a helyszínről) utasbiztosítónknak, ugyanis a késedelmes bejelentés okot adhat a biztosítási szolgáltatás megtagadására. Személygépjárművek közötti közlekedési baleset esetén az ún. Zöldkártya-egyezményt aláíró országok között egységes rend van a kárügyintézésre, az egyezményen kívüli országok esetében pedig viszonosság fennállása alapján határozhatóak meg az ügyintézés szabályai. Ehhez azonban már javasolt, sőt indokolt hozzáértő ügyvéd igénybevétele, mivel a különböző kártérítési jogcímek ismerete és a hozzájuk tartozó, reálisan igényelhető összegek meghatározása külön szaktudást igényel. Ilyen esetekben a kárigény érvényesítése többnyire a külföldi károkozó jármű kötelező biztosítását vezető biztosító felé történik, illetve ha a járművön nem volt biztosítás, akkor az adott ország nemzeti biztosítási alapja terhére.

Az ügyintézés az esetek többségében Magyarországon bonyolítható, hiszen a legtöbb külföldi biztosítónak magyarországi kárrendezési megbízottja van. Fontos azonban, hogy a kárigényt azon ország jogának szabályai szerint kell megítélni, ahol a baleset történt – figyelemmel a károsult lakóhelye, tartózkodási helye szerinti ország kártérítési gyakorlatára is. Irodánk általában a magyarországi kárrendezési megbízotton kívül – idegen nyelven – közvetlenül is felveszi a kapcsolatot a kártérítés megfizetéséért felelős külföldi biztosítóval, amely egyeztetések gyakran jelentősen felgyorsítják a kárügy rendezését.

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefon: +36-1-302-4854

Mobil: +36-30-922-5201 (amennyiben hívását éppen nem tudjuk fogadni, minden esetben visszahívjuk)

Fax: +36-1-302-4854

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3., kapucsengő: 20

E-mail: koltailaw@gmail.com

Név: *

E-mail cím: *

Telefonszám:

Tárgy: *

Üzenet:

* a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező