Szerződések készítése, határon átnyúló jogügyletek

Szerződések készítése
A civilizált idők kezdete óta a jogi tevékenység alapköve a szerződések joga. Sőt, akár azt is mondhatnánk, hogy a mai, igen sokrétű jogi szakma kialakulásának egyik forrása, illetve az írás elterjedésének mozgatórugója volt az az igény, hogy az emberek és más jogalanyok, így különösen az állam, az egymás közötti megállapodásokat maradandó formában rögzítsék és tipizálják. A szerződések, olyan két- vagy többoldalú kötelmek, amelyek mindennapi életünk részei. Gondoljunk csak egy lakásbérleti szerződésre, egy kölcsönszerződésre, vagy akár arra, ha a lakásunk felújítására vállalkozási szerződést kötünk a mesteremberekkel.

Sokan úgy gondolják, hogy jogász közreműködése nélkül is kitűnő szerződést tudnak írni megspórolva így a munkadíjat. Ez azonban az esetek többségében tévedés és hosszabb távon kiderül, hogy jóval többet veszít az, aki mellőzi egy hozzáértő ügyvéd közreműködését, mint az, aki egy jogi szakértő tanácsaival felvértezve írja alá a megállapodást. Ez ugyanis tipikusan egy olyan jogterület, amely speciális tudást igényel.

Tisztában kell lenni a kötelmi jog elveiel és általános szabályaival, valamint azzal, hogy milyen kikötések vezethetnek később a szerződés megtámadásához pl. feltűnő értékaránytalanság címén, vagy a jogügylet semmisségéhez pl. jó erkölcsbe ütközés okán. Egy jó ügyvéd már a szerződés aláírása előtt gondol arra, hogy hogyan tudja megvédeni ügyfelét egy esetleges szerződésszegés esetén, és a megfelelő biztosítékokat beépíti a megállapodásba.

Amely esetekben az Ön rendelkezésére állunk:

Ingatlan adásvételi szerződések készítése

Lakás-, garázs-, üzlethelyiség bérleti szerződések készítése, módosítása, megszüntetése

Gépjárművek és egyéb ingóságok bérleti és lízinszerződéseinek készítése, módosítása és megszüntetése

Kölcsönszerződés készítése ügyvédi közreműködéssel, biztosítékok: jelzálogjog, terhelési tilalom stb.

Vállalkozási szerződés készítése és ennek biztosítékai, így különösen kötbér kikötése

Megbízási szerződések készítése és megszüntetése

Életjáradéki, tartási, öröklési szerződések készítése, módosítása és megszüntetése

Szerződésszegéssel kapcsolatos perek során képviselet

Szerződésszegés esetén ügyvédi felszólítás

Szerződések megtámadása tévedés, megtévesztés, feltűnő értékaránytalanság okán

Peres eljárás jó erkölcsbe ütköző szerződés semmisége miatt

Szerződéskészítés angol, francia és orosz nyelven is

Határon átnyúló szerződésekhez támogatás nyújtása, illetve külföldi elemet is tartalmazó szerződés miatti jogvita

Mire figyeljünk oda, ha a szerződés külföldi elemet is tartalmaz?

Az Internet robbanásszerű elterjedésével, továbbá hazánk csatlakozásával az Európai Unióhoz, a külföldi elemet is tartalmazó, akár egyszerűbb, fogyasztóinak minősülő szerződések száma a rendszerváltáshoz képest milliószorosára növekedett. Ha csak a különböző internetes közvetítő áruházakat (pl.: Ebay) vagy csomagküldő szolgálatokat vesszük figyelembe, máris látható, hogy egyre többen szerződünk olyan feltételek szerint, melyek alapvető jogi hátterével sem vagyunk tisztában. Ha egy szlovák csomagküldő cégtől mikrohullámú sütőt rendelünk, mert jóvan olcsóbb, mint itthon, akkor is szerződést kötünk és e szerződésre sokszor olyan általános szerződési feltételek irányadóak, melyeket gyakran el sem olvasunk, sőt előfordul, hogy a jobb ár reményében afelett is átsiklunk, hogy a feltételek csak egy általunk nem ismert nyelven elérhetőek. Nem meglepő, hogy a kötelem hibás teljesítése vagy egyéb szerződésszegés esetén sokszor kiszolgáltatott helyzetben találjuk magunkat.

Ennek megfelelően tehát mindenképpen érdemes néhány dolgora különösen odafigyelni, és esetleg egy nagyobb értékű, sok százezres vagy milliós megrendelést megelőzően ügyvéddel is konzultálni. A legfontosabb, hogy az adott szerződés vonatkozásában bármely jogvita esetén van-e joghatósága magyar bíróságnak. Ez azért fontos, mert adott esetben az ügylet tárgyára, vagy a külföldi szerződő félre tekintettel magyar bíróság nem járhat el az ügyben, és feltételezhetően senki nem engedheti meg magának egy jogvita esetén, hogy kínai vagy kaliforniai bírósághoz forduljon. Gyakran előfordul az is, hogy a külföldi cég az általános szerződési feltételeiben vagyonjogi jogvitára egy külföldi bíróság kizárólagos joghatóságát köti ki. Kevesen tudják ugyanakkor, hogy számos esetben lehetőség van itthon beadni ún. európai fizetési meghagyást a külföldi céggel vagy magánszeméllyel szemben.

Egy szakértő ügyvéd azonban tisztában van a joghatóságra, ezzel kapcsolatos jogi lehetőségekre vonatkozó hazai és nemzetközi, valamint közösségi jogi szabályokkal. Ugyanez vonatkozik az alkalmazandó jog kérdésére. Nem mindegy ugyanis, hogy szerződésszegés vagy bármely más jogi kérdés esetén lehet-e a magyar jog szabályaira és elveire hivatkozni, vagy csak a külföldi szerződő fél államának, esetleg egy harmadik országnak az eljárási- és anyagi jogszabályai alkalmazhatóak.

Végül mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy szerződésszegés esetén milyen szankciókkal sújthatnak minket (amely pl. késedelmünk esetén nagyságrendekkel nagyobb lehet, mint a magyar szabályok alapján), valamint a szavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályok is kedvezőtlenebbek lehetnek a hazaiaknál. Olyan cégek esetében, amelyek nem maguk végzik a távértékesítést, hanem csak közvetítő közegként szolgálnak az eladó és a vevő között (ez lehet akár ingók értékesítése, például az Ebay-en, de lehet utazási szolgálatás is, mondjuk a booking.com honlapon), érdemes azt is tanulmányozni, hogy e közvetítő cég miért és milyen felelősséget vállal.

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Telefon: +36-1-302-4854

Mobil: +36-30-922-5201 (amennyiben hívását éppen nem tudjuk fogadni, minden esetben visszahívjuk)

Fax: +36-1-302-4854

Cím: 1055 Budapest, Stollár Béla utca 4. félemelet 3., kapucsengő: 20

E-mail: koltailaw@gmail.com

Név: *

E-mail cím: *

Telefonszám:

Tárgy: *

Üzenet:

* a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező