Vezetői engedély bevonása kontra jogerős eltiltás alatti vezetés

Jó, ha tudják, hogy mi a különbség a helyszínen elvett, bevont vezetői engedély nélküli vezetés és a jogerős eltiltás hatálya alatt álló személy gépjárművezetése között.

 A közlekedési bűncselekmények esetében – ilyen jellegű cselekmény például a közúti veszélyeztetés, a közúti baleset során maradandó fogyatékosság, halál, kettőnél több ember halála vagy halálos tömegszerencsétlenség okozása, illetve járművezetés ittas vagy bódult állapotban- az elkövetőkkel szemben a gépjárművezetői engedély helyszíni elvételére kerül sor.

 Ilyen esetben a vezetői engedélyt a nyomozó hatóság a gyanúsítás közlésével egyidejűleg határozattal bevonja, magát az okiratot pedig az állandó lakóhely szerinti okmányirodának küldi meg. Az okmányiroda ezt nyilvántartásba veszi és megállapítja, hogy a járművezető vezetői jogosultsága szünetel. A gépjárművezetői engedély ilyen jellegű bevonása egyben azt is jelenti, hogy a vezetői engedély bevonása az eljárás jogerős befejezéséig tart, ami sok esetben két – három év, de még ennél hosszabb időre is nyúlhat.

 Kevesen tudják ugyanakkor azt, és tapasztalatunk szerint nem is kapnak az ügyfelek e tekintetben megfelelő felvilágosítást, hogy a gépjárművezetői engedély visszaadásáról – akár nyomozati szakban van az eljárás, akár bírói szakba került már át vádemeléssel a büntetőügy – minden esetben az ügyész dönthet.

 A gépjárművezetői engedély bevonása a 35/2000 (XI.30.) BM rendelet 27.§ (1) bek a) pontja alapján történik, és ugyanezen rendelet 31.§ (9) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ügyben eljáró ügyészség értesítése alapján a vezetői engedélyt a határidő letelte előtt vissza kell adni. Ugyancsak vissza kell adni a vezetői engedélyt, ha a vezetővel szemben ittas járművezetés miatt szabálysértési eljárás indul, de ilyen esetben három hónap elteltével a gépjárművezetői engedélyt az okmányiroda visszaadja.

 Ha az okmányiroda határozattal megállapítja, hogy szünetel a vezetési jogosultság, és a gépjármű vezetője ennek ellenére vállalkozik a jármű vezetésére, elköveti az engedély nélküli vezetés szabálysértését. E tekintetben a szabálysértési eljárás a Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya folytatja le, a vezetővel szemben pénzbírságot alkalmaz illetve ismételten kiszabhat járművezetéstől eltiltást. Másodfokú hatóságként a szabálysértési ügyeket tárgyaló bíróság jár el. Ha ebben az esetben az eltiltás jogerőre emelkedik, a gépjárművezető jogerős járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll. Amennyiben ezt a szabályt megszegi, és a jogerős eltiltás hatálya alatt gépjárművet vezet, kiemelt szabálysértési eljárást folytatnak le a vezetővel szemben, melynek során az elsőfokú hatóság a szabálysértési ügyeket tárgyaló bíróság, míg másodfokon a megyei bíróság jár el.

 A különbség az engedély nélküli vezetés szabálysértése és a jogerős eltiltás alatt álló gépjárművezető által elkövetett szabálysértés között az, hogy kiemelt szabálysértés – ahol elsőfokú bíróság jár el – esetén elzárás kiszabására is sor kerülhet, továbbá a gépjárművezető őrizetbe vételéről is dönthet az igazoltatást végző rendőrség.

 Dr. Koltai Zsuzsanna ügyvéd